Uitleg

Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent dat het omzetten van tekens (letters) naar klanken niet geautomatiseerd is met als gevolg dat het leesproces niet optimaal verloopt. Daarnaast betekent het ook dat het omzetten van klanken naar tekens niet adequaat verloopt en dat heeft een spellingsprobleem tot gevolg. Beide kunnen voorkomen in een verschillende mate van ernst.

De problematiek die voortvloeit uit deze leerstoornis wordt niet door iedereen hetzelfde en in dezelfde mate ervaren. De behandeling bestaat altijd uit een “op het individu gericht programma”.

In de behandeling wordt een brug geslagen tussen klanken en tekens met als doel het leestempo te verhogen en spellingsbewustzijn te vergroten.

Voor oudere leerlingen kan het “leren leren” inzicht vergrotend werken.

Mijn motto is samen:

  • Samen op weg
    ipv de weg
  • Samen kiezen we de juiste richting.
  • Samen betekent: de ouders, de school, de leerling en de remedial teacher/dyslexiebehandelaar.